Uwaga!!!

JavaScript nie działa.

Ta aplikacja do prawidłowego działania wymaga włączenia obsługi JavaScript w przeglądarce. Włącz JavaScript a następnie odśwież stronę.

  Informacja o wysokości okresowej stopy zwrotu funduszu

  ustalonej za dzień
  Nazwa otwartego funduszu emerytalnego MetLife OFE
  I. DZIENNA OKRESOWA STOPA ZWROTU
  Wartość jednostki rozrachunkowej funduszu w ostatnim dniu okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu 33,94
  Wartość jednostki rozrachunkowej w dniu poprzedzającym pierwszy dzień okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu 33,89
  Stopa zwrotu 0,148%
  II. TYGODNIOWA OKRESOWA STOPA ZWROTU
  Wartość jednostki rozrachunkowej funduszu w ostatnim dniu okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu 33,94
  Wartość jednostki rozrachunkowej w dniu poprzedzającym pierwszy dzień okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu 34,99
  Stopa zwrotu -3,001%
  III. MIESIĘCZNA OKRESOWA STOPA ZWROTU
  Wartość jednostki rozrachunkowej funduszu w ostatnim dniu okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu 33,94
  Wartość jednostki rozrachunkowej w dniu poprzedzającym pierwszy dzień okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu 34,84
  Stopa zwrotu -2,583%
  IV. KWARTALNA OKRESOWA STOPA ZWROTU
  Wartość jednostki rozrachunkowej funduszu w ostatnim dniu okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu 33,94
  Wartość jednostki rozrachunkowej w dniu poprzedzającym pierwszy dzień okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu 35,59
  Stopa zwrotu -4,636%
  V. PÓŁROCZNA OKRESOWA STOPA ZWROTU
  Wartość jednostki rozrachunkowej funduszu w ostatnim dniu okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu 33,94
  Wartość jednostki rozrachunkowej w dniu poprzedzającym pierwszy dzień okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu 34,87
  Stopa zwrotu -2,667%
  VI. ROCZNA OKRESOWA STOPA ZWROTU
  Wartość jednostki rozrachunkowej funduszu w ostatnim dniu okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu 33,94
  Wartość jednostki rozrachunkowej w dniu poprzedzającym pierwszy dzień okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu 37,74
  Stopa zwrotu -10,069%
  Pomoc
  Zamknij