Uwaga!!!

JavaScript nie działa.

Ta aplikacja do prawidłowego działania wymaga włączenia obsługi JavaScript w przeglądarce. Włącz JavaScript a następnie odśwież stronę.

IKZE KALKULATOR
MetLife Dobrowolny Fundusz Emerytalny.

Deklarowana roczna wpłata na IKZE
Czy prowadzisz działalność gospodarczą?

Dowiedz się jaki zwrot podatku możesz otrzymać Rozwiń

Zarobki brutto (podstawa opodatkowania) w roku wpłaty na IKZE
Twój podatek dochodowy za bieżący rok wyliczany według skali
%

Szacowany podatek do zwrotu

0.00 zł

Wybierz cykl płatności Rozwiń

Deklarowana częstotliwość wpłat

Maksymalna wpłata dla wybranego cyklu

0.00 zł

Poznaj szacunkową wartość oszczędności i wypłaty
z funduszu Rozwiń

Twój wiek
 • 15
 • 65
 • 25 lat
Okres dokonywania wpłat
 • 5
 • 50
 • 40 lat
Oczekiwana roczna stopa zwrotu funduszu
(po uwzględnieniu opłaty za zarządzanie funduszem)
 • 0
 • 20
 • 6.0 %
Szacowany roczny wzrost przeciętnych zarobków brutto w gospodarce narodowej i (jednocześnie) wpłaty do funduszu
 • 0
 • 20
 • 3.0 %

Szacowana wysokość kapitału zgromadzonego na rachunku w funduszu po zakończeniu oszczędzania

0 zł

Deklarowana liczba lat wypłaty ratalnej
 • 10
 • 20
 • 10 lat
Deklarowana częstotliwość wypłaty ratalnej

Szacowana pierwsza rata brutto do wypłaty po zakończeniu oszczędzania

0 zł

W razie wątpliwości skorzystaj z formularza:

> Napisz do nas

lub skontaktuj się z naszym Telefonicznym Centrum Informacji:

Phone icon 22 541 77 30

Niniejszy kalkulator spełnia jedynie rolę informacyjną. Podane kwoty uwzględniają opłatę od składki zgodnie ze statutem MetLife DFE („Fundusz”), ale nie uwzględniają należnych podatków. Wyniki inwestycyjne osiągnięte na rachunku oszczędzającego w Funduszu, mogą w znaczący sposób odbiegać od wyników prezentowanych w kalkulatorze. Przykładowe wyniki inwestycyjne prezentowane w kalkulatorze nie powinny stanowić podstawy do podjęcia decyzji przez osoby zainteresowane oszczędzaniem w Funduszu. Fundusz nie gwarantuje uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Historyczne wyniki inwestycyjne Funduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Oszczędzanie w Funduszu jest obarczone ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji każdego Członka Funduszu jest uzależniona od daty nabycia oraz zbycia jednostek rozrachunkowych, wysokości pobranych opłat od składki oraz za zarządzanie, a także obowiązków podatkowych. Osoby, które chcą skorzystać z oferty Funduszu, powinny przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji zapoznać się ze statutem Funduszu. Statut Funduszu zawiera szczegółowe informacje dotyczące Funduszu, w tym opłaty związane z funkcjonowaniem Funduszu i jest dostępny na stronie internetowej www.metlife.pl .
Więcej informacji na stronie internetowej MetLife PTE S.A.
Kalkulator IKZE

Kalkulator IKZE umożliwi Ci wyliczenie:

 

·         orientacyjnej kwoty podatku do zwrotu z tytułu wpłat na IKZE,

·         szacunkowej wartości oszczędności i wypłaty z IKZE.

 

Zamknij