REJESTRACJA UMOWY PPK

Szanowni Państwo,
bardzo dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą Pracowniczych Planów Kapitałowych („PPK”). Aby zawrzeć umowę o PPK z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych Allianz (zwanym dalej: „Instytucją Finansową” lub „TFI Allianz”) należy wypełnić formularz rejestracyjny, dostępny po naciśnięciu przycisku Dalej. Dane zostaną przekazane do weryfikacji TFI Allianz.

Formularz rejestracyjny składa się z 5 sekcji, w których zbierane są informacje niezbędne do podpisania umowy między Pracodawcą a Instytucją Finansową o zarządzanie i prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Poniżej przedstawiamy ich krótką charakterystykę.

W sekcji pierwszej należy uzupełnić wszystkie niezbędne pola identyfikujące Pracodawcę (tj. KRS, REGON, NIP, Nazwę, adres siedziby oraz adres korespondencyjny).

W sekcji drugiej „Parametry umowy” należy wpisać liczbę pracowników zatrudnionych na dzień:

  • 31 grudnia 2018 r. – firmy powyżej 250 pracowników
  • 30 czerwca 2019 r. – firmy od 50 do 249 pracowników
  • 31 grudnia 2019 r. – firmy od 20 do 49 pracowników

Jeśli Pracodawca przewiduje dokonywanie wpłat dodatkowych na rzecz pracowników, prosimy o uzupełnienie pola „Deklaracja składki dodatkowej pracodawcy”. Pracodawca ma możliwość wyboru wpłaty dodatkowej, jako jednolitej dla wszystkich pracowników bądź zgodnie z Ustawą w podziale na kategorie.

Sekcja trzecia przeznaczona jest do rejestracji danych osób reprezentujących Pracodawcę do podpisania umowy o zarządzenie i prowadzenie PPK.

Dalsza część rejestracji (sekcja czwarta) obejmuje dane osób, które otrzymają uprawnienia do administrowania i obsługi Portalu PPK dla Pracodawców.

Jeśli otrzymali Państwo ofertę od naszego Sprzedawcy, to w sekcji piątej znajduje się możliwość wpisania numeru osoby polecającej.

W przypadku pojawienia się pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt:

  • na adres e-mail ppk@allianz.pl
  • z naszą infolinią 22 541 75 75 (od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00)