Rejestracja umowy PPK

Rejestracja

Card image cap

Pracowniczy Plan Kapitałowy to dobrowolny system długoterminowego oszczędzania w ramach III filaru systemu emerytalnego, na który składają się zarówno pracownicy, pracodawcy, jak i budżet państwa.

Podstawowym celem PPK jest zwiększenie stopy oszczędności uczestników oraz zapewnienie im większego bezpieczeństwa finansowego po nabyciu przez nich prawa do emerytury.

Card image cap

Inwestując w Pracowniczy Plan Kapitałowy z funduszami inwestycyjnymi, klienci powierzają zarządzanie swoimi środkami wykwalifikowanym specjalistom. Zarządzający subfunduszami na bieżąco podejmują decyzje o doborze instrumentów finansowych do portfela danego funduszu.

Card image cap

W Pracowniczych Planach Kapitałowych pracownik sam decyduje o uczestniczeniu lub wystąpieniu z programu. Jeżeli zdecyduje się pozostać w PPK, to poza swoją wpłatą dostaje także wpłatę od pracodawcy i dodatkowe zachęty od Państwa. Oznacza to, że na emeryturę w PPK będzie można przeznaczyć łącznie kwotę równą 8 proc. wynagrodzenia Pracownika.

Pracownicze Plany Kapitałowe

PPK z punktu widzenia pracodawcy

 • PPK to element reformy emerytalnej, która weszła w życie w 2019 roku
 • Obowiązkowy zapis dla wszystkich pracowników
 • Obligatoryjna wpłata podstawowa - 1,5% wynagrodzenia, finansowana przez pracodawcę
 • Dobrowolna wpłata dodatkowa - do 2,5% wynagrodzenia, finansowana przez pracodawcę
 • Prowadzenie PPK wliczone w koszty uzyskania przychodu
 • Obowiązkowe wpłaty pracodawcy zwolnione z ZUS

PPK dla pracownika

 • Oszczędzanie na dodatkową emeryturę w zakładzie pracy
 • Obligatoryjna wpłata podstawowa - 2% wynagrodzenia, finansowane przez pracownika*
 • Dobrowolna wpłata dodatkowa - do 2% wynagrodzenia finansowana przez pracownika
 • Wpłaty pracodawcy
 • Dopłaty z Funduszu Pracy
 • Wypłaty zwolnione z podatku od zysków kapitałowych (tzw. „podatku Belki”)
 • Środki podlegające dziedziczeniu

Harmonogram wdrożenia PPK

Liczba zatrudnionychObowiązek
ustawowy
Umowa
o zarządzanie PPK

(ostateczny termin zawarcia)
Umowa
o prowadzenie PPK

(ostateczny termin zawarcia)
co najmniej 25001.07.201925.10.201912.11.2019
co najmniej 5001.01.202027.10.202010.11.2020
co najmniej 2001.07.202027.10.202010.11.2020
pozostali pracodawcy01.01.202123.04.202110.05.2021
sektor finansów publicznych01.01.202126.03.202110.04.2021
Źródło: PFR – Niezbędnik pracodawcy